T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bulunduğunuz Yer: Kamu Hizmet Standartları

 ARMUTLU KAYMAKAMLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

ARMUTLU KAYMAKAMLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

(İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

 

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1-

 

 

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları

   

-Matbu Dilekçe ,

-Kira kontratı,

-Tapu Belgesi.  

15 GÜN

2-

 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi

 

 

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise  tapu kayıt örneği,

3-Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,

4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,

5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği. 

1 HAFTA

3-

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi

 

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı

 

30 GÜN

ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak   kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

 

4-

Tüketici Sorunları Başvurusu

 Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

   1-Fatura,

   2-Satış Fişi

   3-Garanti Belgesi,

    - Sözleşme vb.

3 AY

5-

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

1- Matbu Dilekçe

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3- Vergi Levhası

4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6- TİB onaylı filtre programı.

 

1 HAFTA

 

6-

 

“Apostille” tasdik şerhi

 İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Çankaya Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

 

AYNI GÜN

 

 

7-

 

 

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

 

    Dilekçe.

İşlem Tamamlandığında

 

(İşlem Süresince her ay bilgi verilecektir.)

8-

65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı)

a) 18 yaşından küçükler için:

1-Form (muhtar onaylı 2 Adet),

2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Anne, Baba ve Özürlü için),

b) 18 yaşından büyükler için:

1- Form ( muhtar onaylı 2 Adet),

2-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) 65 yaşını dolduranlar için:

1-Form  ( muhtar onaylı 2 Adet),

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Çalışan yada emekli çocuklarının maaş bordroları.

1 HAFTA

9-

Yeşil Kart

 

İlk Kez Yeşil Kart Başvurusunda Bulunacaklardan İstenilen Belgeler:

1-Form  (muhtar onaylı),

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Tüm aile Fertlerinin), 

3-Fotoğraf (1 er Adet, 5 yaşından büyük tüm aile fertlerinin).

Yeşil Kartının Süresi Dolanlardan Vize İçin İstenilen Belgeler:

1-Form  (muhtar onaylı),

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Hane Reisinin),

3-Yeşil Kart Ön Yüzü Fotokopisi (Hane Reisinin).

 

2022 sayılı Yasadan Faydalananlardan  Yeşil Kart Başvurusunda İstenilen Belgeler:

1-Form  (muhtar onaylı),

2-Matbu Dilekçe

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

4-2022 Kart Fotokopisi,

5-Fotoğraf  (1 Adet).

 

1 HAFTA

10-

Muhtaç Erbaş ve Er

Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)

 

1-Form  (muhtar onaylı),

2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

 

1 HAFTA

 

 

 

 

11-

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı) 

 

1-Matbu Dilekçe, 

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).

 

 

1 HAFTA

 12

BİMER Başvuruları

ALO 150 Başbakanlık İletişim Merkezi Aracılığı ile yapılan e-posta veya telefon yoluyla

1 AY

 

            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İsim           :Erdoğan CANPOLAT
Unvan        :Yazı İşleri Müdürü


İkinci Müracaat Yeri:

İsim           :Bahadır GÜNEŞ
Unvan        :Kaymakam


Bu içerik toplam 14.290 kez gösterildi, Site toplam 341.435 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 34 kişi geziyor.KARŞIYAKA MAH. ARMUTLU MEYDANI NO:22 ARMUTLU/YALOVA
Tel : 0(226) 531 49 99 - 531 19 96 Belgegeçer :0(226) 531 28 72 e-posta : armutlu@icisleri.gov.tr